Logga in
Skoladministration

Inför foto - skola

Namnlistor
Senast två veckor innan planerad fotografering behöver vi personal- och elevlistor. Ladda upp dessa till oss senast 3 veckor före fotograferingen på www.collagefoto.se/skoladministration, som Excel eller kommaseparerad textfil.

Planering av fotografering
Vi önskar få in ett fotograferingsschema från er några veckor innan fototillfället. Gör upp ett schema för vilka grupper som ska fotas, hur stora grupperna är samt när de olika grupperna ska fotas. Ange skola, ort, dag, klockslag, klass och elevantal i fotoschemat.  Ange även skolans policy för huvudbonader på bilderna samt ev. regler för spexbilder.

Tiderna ni bör räkna med är:
 
Endast gruppbilder (t.ex. elevråd, arbetslag m.m.)
Upp till 20 personer = 15 min, upp till 30 personer = 20 min, över 30 personer = 30 min.
Grupp och porträttbilder
Upp t.o.m. 20 personer = 40 min, upp t.o.m. 25 personer = 50 min, upp t.o.m. 30 personer = 60 min, o.s.v.
Vid gruppbilder ute och porträtt inne – lägg på 5 min per klass/grupp.
Raster
Planera in 10-15 min rast för fotografen på förmiddagen samt ca 45 min lunchrast.
 
Viktigt att tänka på när du gör fotoschema

Fotoplatsen
Innan fotograferingen behöver ni även fundera över en fotoplats.
Fotoplatsen behöver vara en tom yta om minst ca 7x7m (grupp) och ca 3x4m (porträtt). Takhöjden behöver vara ca 3m som lägst.
På plats behövs 2 st. gymnastikbänkar och 10 stolar.
Förbered lokalen innan fotografen kommer så att det inte blir några förseningar direkt på morgonen.
Fotografen kommer att kontakta er någon dag innan fotograferingen för att stämma av och kolla så att ni är överens inför fotograferingen.

Elever med skyddad identitet
Det är viktigt att fotografen meddelas om det finns elever med skyddad identitet och i vilka klasser dessa går samt vad som gäller för dessa elever.

Information till föräldrar
När ni informerar föräldrarna om fotografering, informera gärna samtidigt om att kod till bilderna kommer att skickas till dem ca två veckor efter fotograferingen. Om någon saknar koden kan de kontakta oss på Collage Foto, genom att maila sitt och barnets namn samt skola och klass på info@collagefoto.se eller ringa på 019-611 10 30.

Har ni några funderingar eller önskar få mer information är ni välkomna att höra av er till oss.
 
Collage Foto
Telefon: 019 611 10 30
info@collagefoto.se