Collage Foto AB


Historik

Collage Foto AB startade sin verksamhet i Örebro år 2001. Efter mångårig erfarenhet av branschen såg Johan Orrgard och Susanna Birgersson möjligheten att utveckla produkten skolfoto. Först ut med digital teknik samt nytänkande gjorde att Collage Foto växte snabbt med sitt goda renommé.

Ett stort steg togs 2005 då Håkan Widlund värvades till företaget, vilket innebar mer fokus på kundrelationer och kontrollerad expansion. Vi bygger hela vår verksamhet på dialog och utvärdering, där vi tillsammans med kunden utvecklar samarbetet för varje tillfälle samt gör förbättringar enligt bådas önskemål.

År 2008 utökar Collage Foto med ytterligare ett affärsområde, Studiofotografering. Syftet är att bli ett komplett alternativ för våra kunder, jämna ut säsongsvariationer samt utveckla fotograferna. Därmed skapas möjlighet till fler helårsanställningar och större trygghet för våra kunder.


Vision

Att med god lönsamhet bli det mest välkända och välrenommerade företaget i vår bransch.

Vi skall nå dit genom:
* Att vara marknadsledande på de orter som vi verkar.
* Bredda vår verksamhet över större delen av året.
* Våra produkter och tjänster skall upplevas som innovativa och kvalitativa.
* Fokus på våra beställare och kunder genom goda relationer samt med stor flexibilitet.


Utmärkelser/Priser

Collage Foto är ett relativt ungt företag, men har ändå redan vunnit flera hedersamma utmärkelser:

”Årets Företagare 2007 i Örebro”
Utsett av organisationen Företagarna.

Juryns motivering:
Collage Foto är en god förebild för hur ett företag med tillväxt ska byggas. De satsar på utveckling och driver branschen framåt genom sitt engagemang. De är en god modell för hur man använder de resurser som erbjuds, bland annat med finansiering via Almi och nyttjande av mentorer i nätverket. Collage Foto har mångfald i ägarbilden, tre delägare med varsina fokusområden. De uppvisar god lönsamhet och de satsar på tillväxt och nyanställer.

”Bästa Företag 2008”
Utsett i samarbete mellan Almi Företagspartner, Startcentrum och Svenskt Näringsliv
Priset delades ut av Landshövding Rose-Marie Frebran.

Juryns motivering:
Företaget har på ett mycket lyckat sätt vigt ett traditionellt skol- och idrottsfotograferande med ett modernt digitalt och kundinriktat upplägg, utan att göra avkall på konstnärliga värden. Bolaget har på ett föredömligt sätt använt vinstmedel för att kontinuerligt utveckla sin produkt och sitt arbetssätt till vad den är idag samt för att vara rustade för framtiden och dess krav. En stark faktor till framgången är ett stort eget yrkeskunnande samt förmågan att hitta engagerade och kompetenta medarbetare. Företaget präglas av glädje, kundnytta, smidighet, konstnärlighet, affärsmannaskap och kvalité.


Miljöarbete på Collage Foto AB

Collage Foto har gjort en miljögenomgång av vår produktion. Vi använder miljövänlig digital fototeknik och hela vår bildproduktion blev Svanenmärkt 2009.